"Sømandshjemmet" - landbasen i Klovborg

Adressen:

S/Y "North Albatros"

Malundvej 3

8765 Klovborg

Danmark

 

Email: Northalbatros@gmail.com